การเล่นคาสิโนออนไลน์เป็นอะไรที่ถูกใจทุกคนมาก

June 11th, 2014

การรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับ คาสิโนออนไลน์ ในตอนเช้า ทำให้เราสามารถติดตามความเป็นไปของสังคมโดยเฉพาะสังคมของกลุ่มเด็กวัยรุ่น นักศึกษา เหมือนกับข่าวที่ได้รับฟังในเช้านี้ก็คือ มีนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่ติดการพนันออนไลน์ จนผลการเรียนตกต่ำ หนักมากๆ

คาสิโนออนไลน์

   ในช่วงปีหนึ่งติดการพนันจนถึงขั้นเอาเงินค่าเทมอที่พ่อแม่ส่งให้เพื่อจะเอามาจ่ายค่าเทอม เขาก็เอาไปเล่นคาสิโนออนไลน์หมด จนผลการเรียนตกต่ำมาก ในที่สุดโดนพักการเรียนเรื่องก็ถึงหูพ่อแม่ นักศึกษาชายคนนี้ด้วยความที่เห็นน้ำตาของแม่ตนเองจึงบอกกับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีก

   จนในทุกวันนี้จากคนที่เป็นคนเล่นการพนันกลับกลายเป็นตัวแทนรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะคาสิโนออนไลน์

เพราะรู้สึกว่าการพนันออนไลน์ทำลายชีวิตตัวเองรวมทั้งทำลายชีวิตคนรอบข้างด้วย เพราะต้นเหตุต่างๆ ก็เพราะเจ้าของร้านการพนันออนไลน์ต้องการหารายได้จากกลุ่มของนักศึกษาที่ทำให้มีรายได้ดีกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไป เพราะนักศึกษาจะมีรายได้จากทางบ้านเป็นประจำและเวลาเล่นทีก็เล่นทีละมากๆ

มีตัวกระตุ้นต่างๆ ที่ทำหน้าที่กระตุ้นได้เป็นอย่างดี เช่น คำท้าทายต่างๆ จากเพื่อนๆ การดูถูกว่าไม่ทันสมัย เป็นต้น จึงทำให้เด็กวัยรุ่นและนักศึกษาเหล่านี้พยายามเล่นการพนันออนไลน์เพื่อจะลบคำสบประมาทของเพื่อน ด้วยวิธีการเล่นการพนันอย่างหนักจนกลายเป็นติดการพนันไปเลย การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองติดการพนัน มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องถูกโจมตีจากเพื่อน